Chân dung một nhà tư bản

Nhà tư bản là người nắm giữ quyền sở hữu với của cải, tài sản vật chất vô hình lẫn hữu hình

Nhà tư bản lớn là người nắm giữ số lượng lớn của cải

Nhà tư bản trong nền kinh tế tư nhân

Bản chất của kinh tế tư nhân là tư bản. Cá nhân được mưu cầu lợi ích, tư hữu tài sản cho bản thân.


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *