Bài mới đăng


Trí Khang

Trí Khang là người có trí tuệ, là một nhà tư bản của thời đại 4.0

Trí Khang viết các nội dung chuyên sâu về trí tuệ và mưu lược kiếm tiền.

Muốn kiếm được tiền nhất định phải có trí tuệ, phải thành thật với chính mình, phải giữ cái đầu lạnh và sự kiên nhẫn

Xảo ngôn loạn đức, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu 巧言亂德, 小不忍則亂大謀

Đại trí, đại mưu mới làm nên đại nghiệp

Nội dung này chỉ hiển thị với biên tập viên (editor). Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »